Qui som

Inici / Qui som
colegio mayor pedralbes barcelona

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI PEDRALBES

Des de l’any 1983, el Col·legi Major Universitari Pedralbes de Barcelona ofereix un entorn de convivència adequat per a l’estudi i el desenvolupament de les inquietuds culturals, esportives i socials dels residents. A més, bona part de les activitats estan obertes a tota la comunitat universitària.

L’ideari del col·legi major és d’inspiració cristiana. Disposa de capellania i s’ofereixen mitjans de formació cristiana per a qui ho desitgi. L’atenció pastoral està confiada a la Prelatura de l’Opus Dei, de l’Església catòlica.

Pedralbes ofereix un total de 83 places de residència, que majoritàriament estan ocupades per estudiants de grau. No obstant això, també hi ha estudiants de màster, doctorat i professors universitaris.

LA NOSTRA MISSIÓ

El Col·legi Major Pedralbes és una Residència Universitària de Barcelona que manté una relació directa amb la IESE Business School.

L’objectiu principal de Pedralbes és proporcionar allotjament i els millors serveis als estudiants universitaris. A més, la nostra residència universitària de Barcelona promou la formació professional, cultural, espiritual i solidària dels residents i projecten la seva activitat al servei de tota la comunitat universitària.

Per això, el projecte formatiu de CMU Pedralbes es basa en l’exigència i col·laboració en l’estudi, valors socials i cívics, aptituds professionals i valors ètics en un clima de confiança, respecte i igualtat.

A Pedralbes portem ja més de 40 anys i el nostre Col·legi Major segueix proporcionant l’èxit als estudiants gràcies al treball dur i cooperatiu entre residents i professionals de Pedralbes.

PER QUÈ UN COL·LEGI MAJOR?

El món està experimentant transformacions profundes. Aquest canvi de paradigma fa que siguin necessàries persones capaces de viure en societats cada vegada més plurals i que, al mateix temps, tinguin opinions pròpies. Persones amb mentalitat oberta i pensament crític.

A més d’una bona preparació específica, les habilitats transversals (‘soft skills’) són de gran utilitat en aquest context: comunicació, negociació i creació de consensos, treball en equip, capacitat d’integrar diferents perspectives …

Tanmateix, l’especialització dels graus universitaris, motivat en part per un entorn empresarial i econòmic molt competitiu, ha portat al fet que els programes d’estudi siguin cada vegada més tècnics.

Un Col·legi Major és més que una residència. És un lloc de trobada, d’intercanvi d’idees, de convivència i de formació global de les persones.

ELS NOSTRES VALORS

Al Col·legi Major Pedralbes creiem en tu i et donem suport dia a dia perquè aconsegueixis els teus majors èxits. Per això, la nostra filosofia es basa en que:

– L’educació universitària és una experiència que no s’esgota en les aules de les facultats o escoles.

– Ser universitari implica una actitud: voluntat de comprendre l’entorn per intentar millorar-lo.

– El treball (l’estudi ho és) està orientat al servei. Té una dimensió social que és crucial.

– La unió fa la força: quan es tracta de persones, dos més dos sempre és més que quatre.

– La convivència és una gran escola.

 – La formació religiosa i espiritual (que és voluntària) complementa la resta de dimensions de la formació de la nostra residència universitària: acadèmica, cultural, esportiva, cívica.

COM ENS ORGANITZEM?

Patronat

És el màxim representant del Col·legi Major davant la Universitat i la societat. S’encarrega de vetllar pel compliment dels fins fundacionals i pel compliment dels estatuts. Entre les seves funcions hi ha la d’aprovar els pressupostos anuals, nomenar el director del Col·legi Major i atorgar les ajudes econòmiques. L’integren persones amb una llarga experiència professional i acadèmica. Són càrrecs no remunerats.

Comissió Directiva

S’encarrega de gestionar el Col·legi Major Pedralbes en el dia a dia. Vetlla perquè les activitats que es promouen a la nostra residència universitària de Barcelona estiguin d’acord amb la tasca formativa i l’ideari. Les seves tasques comprenen la presa de decisions en les qüestions econòmiques, organitzatives i de promoció i les que afecten el Col·legi Major.

Capellania

La Capellania del Col·legi Major de Barcelona ofereix mitjans de formació cristiana i atenció espiritual personal als qui ho desitgen lliurement. La formació doctrinal i religiosa de Pedralbes està confiada a l’Opus Dei, Prelatura de l’Església Catòlica fundada el 1928 per Sant Josepmaria.

Al llarg del dia i de la setmana, al Col·legi Major s’ofereixen mitjans de formació cristiana (classes, recessos, atenció sacerdotal) a persones que desitgen renovar la seva vida espiritual i el seu apostolat. També es viuen alguns actes de pietat propis d’una família cristiana: el rés del Rosari, la benedicció de la taula o la Santa Missa. L’assistència a aquests actes és sempre voluntària i la nostra residència universitària de Barcelona està oberta a persones de tots els credos religiosos.

Direcció d'estudis

La tasca de la direcció d’estudis de Pedralbes és orientar el treball acadèmic dels residents, il·lusionar amb la seva carrera, aconsellar en l’elecció d’assignatures, orientar-los en el món professional, etc. Tot això ajuda a assolir una millora dels resultats acadèmics.

Durant els primers cursos a la nostra residència universitària de Barcelona s’ofereix un assessorament acadèmic regular que pot suposar la diferència entre un èxit i un fracàs. Cada resident del Col·legi compta amb l’ajuda d’un professional del seu àmbit que l’orienta en l’estudi de la pròpia carrera. Així mateix, els alumnes de cursos superiors ofereixen un suport addicional als estudiants de la residència. Per dur a terme aquests objectius, la direcció d’estudis té tres activitats fonamentals: assessories acadèmiques personals, seminaris i convivències i intensius d’estudi.

Direcció de formació i desenvolupament

S’encarrega de plasmar el projecte educatiu del Col·legi Major Pedralbes a iniciatives concretes. És l’òrgan que desenvolupa, organitza i canalitza les diverses iniciatives que proposen els propis col·legials. Finalment, s’encarrega de la comunicació interna i externa de la residència universitària de Barcelona a través dels diferents suports.

Deganat

El deganat està format per 3 o, com a màxim, 4 membres de la nostra residència universitària de 3r o 4t any. La seva principal funció és la de representar a tots els col·legials davant l’equip de Direcció, a fi d’aconseguir una major eficàcia en la gestió col·legial de Pedralbes.

Les reunions són cada 2 setmanes perquè el funcionament sigui el més dinàmic possible. A més, el grup del Deganat de Pedralbes s’encarrega de promoure activitats (de lleure o d’estudi), gestionar-les i vetllar perquè es duguin a terme i enriquir la vida al Col·legi Major. La principal missió és la del servei a la resta de col·legials de la residència universitària. D’altra banda, coordina els consells de becaris que es reuneixen mensualment, configura les comissions, promou nous projectes i vetlla pel bon funcionament de la vida col·legial. Les seves reunions són setmanals per decidir sobre diferents aspectes de la vida diària del Col·legi Major.

Manteniment

El Col·legi Major Pedralbes compta amb un responsable de manteniment que vetlla per un òptim estat de les instal·lacions.

© Copyright 2015. Política de privacidad | Aviso legal Web realizada por Fast Digital WS