Seminari de Mobilitat

Inici / Activitats acadèmiques / Seminari de Mobilitat

Títol: Els reptes de la mobilitat a Smart Cities

Horari: De 20 a 22h amb sopar-col·loqui inclòs

Data: 20 d’abril del 2017

Lloc: CMU Pedralbes

Públic: obert a tota la comunitat universitària

Idioma: Català/Castellà

Inscripció: info@cmupedralbes.es

Data límit: 18 d’abril (Places limitades)

PONÈNCIA 1: Mobility and the built environment

Javier Ortigosa

Doctor Enginyer de Camins per l’ETH de Zurich. Treballa a l’AMB al Servei de Redacció del Pla

Urbanístic Metropolità (PDU).

PONÈNCIA 2: From Smart Cities to WISE Cities

Jaume Barceló

catedràtic emèrit de l’UPC, medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i expert en mobilitat urbana.

 

El Seminari es celebra com activitat relacionada amb el projecte: “COOP – Conducción cooperativa en autopista: Estrategias de gestión en un sistema mixto – vehículos autónomos y tradicionales”, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (TRA2016-79019-R).

© Copyright 2015. Política de privacidad | Aviso legal Web realizada por Fast Digital WS